Ekonomi

Bursa Çimento’da bedelli sermaye artırımı

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş  sermaye artırımı-azaltımı işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

“Yönetim Kurulumuzun 04.01.2022 tarihli toplantısında 1. şirketimizin modernizasyon yatırımı projesi kapsamında devam eden yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %200 oranında 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası)’na çıkarılmasına,

2. Arttırılan 1.000.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, her biri 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 100.000.000.000 adet payın, hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,

4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

6. İşbu karar kapsamında çalışılacak aracı kurumun belirlenmesi, konuyla ilgili operasyonel detayların ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Etiketler

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı